regijski_festival_zate_2017_splet

Vabljeni v sredo, 27. septembra v Svetovalno središče Pokolpje na ZIK-u Črnomelj, kjer bodo potekale delavnice s področja iskanja zaposlitve in možnosti izobraževanja. Več o programu festivala in delavnicah.

6. Regijski festival zaTE je največji karierno zaposlitveni dogodek v našem okolju in bo letos potekal že šesto leto zapored, v času od 27. do 29. septembra 2017 v okviru dnevov svetovalnih središč. Organizator festivala je RIC Novo mesto skupaj z Zavodom za zaposlovanje OS Novo mesto, ZIK-om Črnomelj, CIK-om Trebnje in Ljudsko univerzo Kočevje.

Zgibanka festivala: http://www.ric-nm.si/media/objave/dokumenti/2017/Festival_zaTE_2017___zlozenka.pdf