Izjave o programu

Predmetnik: Predmetnik OŠ za odrasle

VPIS V ŠOLSKO LETO 2016/2017

Ime programa

Osnovna šola za odrasle

Pogoji za vpis

Program je namenjen tistim, ki so stari več kot 15 let in so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja.

Število prostih vpisnih mest

8-14 oseb/oddelek

Predviden pričetek izvedbe

1. izvedba: september 2016

2. izvedba: marec 2017

Trajanje izobraževanja

opismenjevanje 300 ur

5. razred 300 ur

6. razred 381 ur

7. razred 401 ura

8. razred 402 uri

9. razred 397 ur

komb. 6.-7. razred 382 ur

komb. 8.-9. razred 432 ur

Pogoji za uspešno dokončanje

Udeleženci izobraževanja napredujejo v višji letnik, ko so pozitivno ocenjeni vsaj iz dveh tretjin predmetov po predmetniku za razred, ki so ga obiskovali.

Ko udeleženec opravi vse obveznosti iz določenega razreda, dobi spričevalo, ob koncu 9. razreda pa zaključno spričevalo.

Kontakt za več informacij

Mojca Frankovič: 07 30 61 381,
mojca.frankovic@zik-crnomelj.si

VPIS

Vpišete se lahko na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj, v času uradnih ur. Na vpis prinesite:

  • izkaz o šolskem uspehu
  • potrdilo o končani osnovnošolski obveznosti
  • osebni dokument

UČNA POMOČ

Udeleženci imajo možnost uporabe učne pomoči pod mentorskim vodstvom. Učna pomoč poteka individualno ali skupinsko glede na potrebe.

STROŠKI PROGRAMA

Šolanje je za udeležence brezplačno, ker ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zavod RS za zaposlovanje spodbuja brezposelne osebe k vključitvi v program s posebnimi ukrepi (dodatek za aktivnost in povrnitev potnih stroškov).

URNIKI

Pouk za oddelke je zaključen. Individualna pomoč za dodatne izpitne roke poteka po dogovoru.

OBVESTILA

Prevzem spričeval je možen do petka, 14. 7. 2017, v pisarni ZIK Črnomelj, Ul. Otona Župančiča 1.

Zaključna ekskurzija po Beli krajini, junij 2017

ucilnica