Izjave o programu

utzo

Pogoji za vpis

Program je namenjen upokojencem

Število prostih vpisnih mest

100 udeležencev

Trajanje izobraževanja

Oktober 2017 – junij 2018

Šolnina 15 €

Kontakt za več informacij

Vesna Vipavec: 07 30 61 385,
vesna.vipavec@zik-crnomelj.si

Pridružite se nam in prispevajte k bogatitvi izobraževalne ponudbe ZIK Črnomelj! Svoje znanje lahko posredujete starejšim tako, da se kot prostovoljec pridružite pri izvedbi delavnic in predavanj.

Programe sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, občine Črnomelj, Metlika in Semič.