V sklopu Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2024 bomo ponovno okrasili trg pri črnomaljskem gradu z velikonočnimi lampijoni.

Tokrat bodo lampijone okrasila društva in zavodi, ki v Beli krajini skrbijo za ohranjanje naše bogate belokranjske kulturne dediščine. Približuje se namreč 60. Jurjevanje v Beli krajini.

Lampijone bodo ustvarili: FS Zeleni Jurij Črnomelj, Polansko KTŠD Stari trg ob Kolpi, KŠD Predgrad, FS KUD Oton Župančič Vinica, Metliška FS Ivan Navratil, KUD Božo Račič Adlešiči, FS Dragatuš, Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, VDC Črnomelj, KUD Lepa Anka Črnomelj in Citroprekelj Bela krajina.

lampijoni_2024_grafika_mala