Vsako navodilo za zdravo življenje vsebuje napotke za redno vsakodnevno gibanje, kakršnekoli oblike telovadbe za ohranjanje in razvijanje telesnih in duševnih sposobnosti in zmogljivosti. Pomembno je, da v njih uživamo, da smo vztrajni in zadovoljni. Najlepše je, kadar gibanje združi vse družinske člane in prispeva h kakovosti družinskih odnosov.

ZIK Črnomelj v različnih krajih Bele krajine izvaja programe, ki spodbujajo gibanje in prispevajo k večji skrbi za zdravje in dobro počutje, tako za odrasle kot za otroke.

Vabimo vas k vpisu v programe: