Ime programa

Nordijska hoja

Komu je namenjen?

Vsem, ki bi se radi varno in učinkovito rekreirali in preživljali prosti čas v naravi

Pogoji za vključitev

Udeleženec prinese lastne palice za nordijsko hojo

Velikost skupine

Do 15 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

14. september 2020

Kraj izvajanja

Črnomelj ali drugje, če se zbere skupina

Trajanje izobraževanja

8 polnih ur

Vsebina

Udeleženci si pridobijo teoretična in praktična znanja nordijske hoje

Stroški programa

28 €

Rok prijave

13. september 2020

Kontakt za več informacij

Vesna Vipavec: 07 30 61 390, 031 377 061
vesna.vipavec@zik-crnomelj.si