Znanje vsaj enega tujega jezika nam olajša sporazumevanje v poslovnem svetu in zasebnem življenju.

Na ZIK-u izvajamo javnoveljavne jezikovne programe iz nemškega jezika. Po vsaki stopnji tečaja, udeleženci opravljajo interne zaključne preizkuse znanja in si pridobijo potrdilo o zaključeni stopnji programa.

Za tiste, ki želijo svoje znanje tujih jezikov tudi preizkusiti, potekajo priprave na izpit in izpit v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom.

Ime programa

Nemščina za potrebe dela

Komu je namenjen?

Zaposlenim

Pogoji za vključitev

  • Za začetni tečaj ni potrebo predznanje

  • Za nadaljevalne tečaje razvrstitev glede na predznanje (možen uvrstitveni test)

Velikost skupine

Do 15 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

Oktober 2018

Kraj izvajanja

Črnomelj, Metlika ali Semič oziroma kjer se zbere skupina

Trajanje izobraževanja

50 ur

Vsebina

  • predstavitev sebe in svojega okolja
  • poslovna predstavitev
  • osnovne fraze iz poslovne komunikacije s tujimi partnerji in strankami
  • jezik stroke za potrebe dela

Dokončanje programa

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 80 % prisotnost.

Stroški programa

Program je brezplačen

Financer

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad

Rok prijave

do 28. septembra 2018 oziroma do zasedenosti razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Nada Babič Ivaniš: 07 30 61 383,
nada.babic@zik-crnomelj.si