Pogoji za vključitev

  • najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
  • dokazilo o znanju slovenskega jezika, ki ga kandidat/ka dokazuje s spričevalom slovenske osnovne šole ali z opravljenim izpitom iz znanja slovenščine na osnovni ravni in
  • dokazilo o znanju romskega jezika/dialekta, ki ga kandidat/ka dokazuje z izjavo/ referenčnim pismom organizacij, društev ipd.

Rok izvedbe

junij 2024

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Praktično preverjanje in zagovor

Cena

215 € (svetovanje, potrjevanje brez preverjanja) oziroma 267 € (svetovanje, pregled mape z neposrednim preverjanjem)

Rok prijave

6. maj 2024

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384, 040 984 678
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Katalog:Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti NPK Romski koordinator

Navodila za pripravo zbirne mape

Vloga za vključitev v postopek pridobitve NPK