Uspešno končana osnovna šola pomeni prvo, zelo pomembno stopničko na poti do poklica. V osnovni šoli ne pridobimo samo teoretičnega znanja iz predmetov, kot sta matematika in slovenščina, temveč spletemo tudi marsikateri medčloveški odnos in se naučimo učiti. To je trdna podlaga za življenje in dobro izhodišče za nadaljevanje šolanja.

Vse informacije o vpisu v program OŠO TUKAJ


Predmetnik: Predmetnik OŠ za odrasle

Zgibanka

VPIS V ŠOLSKO LETO 2023/2024

Ime programa

Osnovna šola za odrasle

Pogoji za vpis

Program je namenjen tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja.

Število prostih vpisnih mest

8 oseb/kombinirani oddelek

12 oseb/čisti oddelek

Predviden pričetek izvedbe

1. semester: september 2023 - februar/marec 2024

2. semester: februar/marec 2024 - julij 2024

Trajanje izobraževanja

opismenjevanje 300 ur

5. razred 290 ur

6. razred 357/372 ur

7. razred 374/392 ura

8. razred 402/420 uri

9. razred 397/415 ur

komb. 6.-7. razred 374/392 ur

komb. 8.-9. razred 402/420 ur

Pogoji za uspešno dokončanje

Udeleženci izobraževanja lahko napredujejo v višji letnik, ko so pozitivno ocenjeni vsaj iz dveh tretjin predmetov po predmetniku za razred, ki so ga obiskovali.

Ko udeleženec opravi vse obveznosti iz določenega razreda, dobi spričevalo, ob koncu 9. razreda pa zaključno spričevalo.

Kontakt za več informacij

Nastja Lozar: 07 30 61 385, 040 879 041; nastja.lozar@zik-crnomelj.si


VPIS

Vpis v program poteka dvakrat letno, septembra in februarja. Razpis za vpis je objavljen mesec dni pred začetkom izobraževanja.

  • osebni dokument z EMŠO številko,
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga uspešno končali ali obvestilo o uspehu za razred, ki ste ga obiskovali, a ga niste zaključili.

Če ste v letih od obiskovanja OŠ spremenili ime ali priimek, prinesite tudi listino o spremembi imena/priimka ali poročni list.


UČNA POMOČ

Udeleženci imajo možnost uporabe učne pomoči pod mentorskim vodstvom. Učna pomoč poteka individualno ali skupinsko glede na potrebe.


STROŠKI PROGRAMA

Šolanje je za udeležence brezplačno, ker ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zavod RS za zaposlovanje spodbuja brezposelne osebe k vključitvi v program s posebnimi ukrepi (dodatek za aktivnost in povrnitev potnih stroškov).


Zaključna ekskurzija po Beli krajini, junij 2017

Oglejte si video:

Video reportaža OŠO ZIK, december 2019

Dokumenti:

Šolski red

Hišni red