Poziv k prijavi na vpis in vpis v 2. semester šolskega leta 2022/2023

PRIJAVA NA VPIS

Prijava na vpis v program Osnovna šola za odrasle bo potekala od ponedeljka, 30. 1. 2023 do petka, 3. 2. 2023 v prostorih ljudske univerze na Kolodvorski cesti 32 c v Črnomlju vsak dan med 9.00 in 15.00 oziroma po predhodnem dogovoru.

INFORMATIVNI DAN

Informativni dan za kandidate za vpis v Črnomlju bo v četrtek, 9. 2. 2023 ob 10.00 in ob 14.00 v prostorih ljudske univerze na Kolodvorski cesti 32c v Črnomlju. Informativni dan za kandidate za vpis v Metliki bo v petek, 10. 2. 2023 ob 10.00 in 14.00 v šoli na Partizanskem trgu 4 v Metliki.

Informativni dan bo potekal tudi preko spleta v petek, 10. 2. 2023 ob 15.00 na povezavi https://arnes-si.zoom.us/j/96818107526.

VPIS

Vpis v program Osnovna šola za odrasle bo v ponedeljek, 13. 2. 2023 (enota Črnomelj) in v torek, 14. 2. 2023 (enota Metlika) od 11.00 do 13.00.

V program se lahko vpišete, če izpolnjujte enega izmed navedenih pogojev:

  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili,
  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili,
  • ste zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
  • če ste stari vsaj 15. let in niste zaključili osnovnošolskega izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo vaše življenje ali zdravje,
  • če ste stari vsaj 15 let, a ni mogoče ugotoviti, če ste zaključili osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolsko obveznost.

Na vpis prinesite:

  • osebni dokument z EMŠO številko,
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga uspešno končali, obvestilo o uspehu za razred, ki ste ga obiskovali, a ga niste zaključili.

Če ste v letih od obiskovanja OŠ spremenili ime ali priimek, prinesite tudi listino o spremembi imena/priimka ali poročni list.

Z izvajanjem programa v 2. semestru šolskega leta 2022/2023 bomo začeli 1. marca 2023.

Kontaktna oseba:

Nina Šalamon, vodja osnovne šole za odrasle

07 30 61 385

040 879 041

nina.salamon@zik-crnomelj.si