Poziv k prijavi na vpis in vpis v 2. semester šolskega leta 2023/2024

PRIJAVA NA VPIS

Prijava na vpis v program Osnovna šola za odrasle bo potekala od ponedeljka, 29. 1. 2024 do petka, 2. 2. 2024 v prostorih ljudske univerze na Kolodvorski cesti 32 c v Črnomlju vsak dan med 9.00 in 15.00 oziroma po predhodnem dogovoru.

INFORMATIVNI DAN

Informativni dan za kandidate za vpis v Črnomlju bo v ponedeljek, 5. 2. 2024 ob 9.00 (v prostorih ljudske univerze na Kolodvorski cesti 32c v Črnomlju) in v Metliki ob 12.00 (v šoli na Partizanskem trgu 4).

VPIS

Vpis v program Osnovna šola za odrasle bo v petek, 9. 2. 2023, od 9.00 do 12.00 (enota Črnomelj ) in od 12.00 do 15.00 (enota Metlika).

V program se lahko vpišete, če izpolnjujte enega izmed navedenih pogojev:

  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili,
  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili,
  • ste zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
  • če ste stari vsaj 15. let in niste zaključili osnovnošolskega izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo vaše življenje ali zdravje,
  • če ste stari vsaj 15 let, a ni mogoče ugotoviti, če ste zaključili osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolsko obveznost.

Na vpis prinesite:

  • osebni dokument z EMŠO številko,
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga uspešno končali, obvestilo o uspehu za razred, ki ste ga obiskovali, a ga niste zaključili.

Če ste v letih od obiskovanja OŠ spremenili ime ali priimek, prinesite tudi listino o spremembi imena/priimka ali poročni list.

Z izvajanjem programa v 1. semestru šolskega leta 2023/2024 bomo začeli 19. februarja 2024.

Kontaktni osebi:

Urška Starešinič

07 30 61 385

040 984 760

urska.staresinic@zik-crnomelj.si

Nastja Lozar

05 93 43 377

040 879 041

nastja.lozar@zik-crnomelj.si