VPIS v 2. semester

POGOJI ZA VPIS

V program se lahko vpišete, če izpolnjujte enega izmed navedenih pogojev:

  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ s prilagojenim programom (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
  • ste zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom;
  • če niste zaključili osnovnošolskega izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo vaše življenje ali zdravje;
  • če ste stari vsaj 15 let, a ni mogoče ugotoviti, če ste zaključili osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolsko obveznost.

POSTOPEK VPISA

Vpis v program osnovne šole za odrasle bo v torek in sredo, 23. in 24. februarja 2021, od 10.00 do 12.00.

Vpišete se osebno na dan vpisa ali najkasneje do začetka pouka, v prostorih ljudske univerze na Kolodvorski cesti 32 c, vsak dan med 9.00 in 15.00 uro po predhodnem dogovoru.

Na vpis prinesite:

  • osebni dokument z EMŠO številko
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti
  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga uspešno končali, obvestilo o uspehu za razred, ki ste ga obiskovali, a ga niste zaključili

Če ste v letih od obiskovanja OŠ spremenili ime ali priimek, prinesite tudi listino o spremembi imena/priimka ali poročni list.

Z izvajanjem programa 2. semestra šolskega leta 2020/2021 bomo predvidoma začeli 1. marca 2021.

Kontaktna oseba:

Nina Šalamon, vodja osnovne šole za odrasle

07 30 61 385

040 879 041

nina.salamon@zik-crnomelj.si