Pogoji za vpis

  • Končana najmanj peta raven izobrazbe

  • Pridobljeno znanje enega svetovnega jezika za najmanj stopnjo pete ravni izobrazbe

Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj pete ravni izobrazbe ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika na višji ravni, ki ga izda organizacija, pooblaščena za izvajanje jezikovnih izobraževanj.

Število prostih vpisnih mest

Skupina je zapolnjena.

Predviden pričetek izvedbe

Izobraževanje poteka od aprila do julija 2020.

Trajanje izobraževanja

120 ur ( 60 ur teorije, 60 ur praktični del)

Vsebina programa

Program vključuje naslednje vsebine:

  • Vodenje turistov in organizacija dela

  • Sporazumevanje s turisti

  • Spoznavanje Bele krajine (arheologija, zgodovina, zgodovina umetnosti, etnologija, geografija in geologija, narava, vinarstvo, kulinarika)

Cena

199,00 €. Šolnina je sofinancirana s strani občin Črnomelj, Metlika in Semič.

Rok prijave

Rok za prijavo je potekel.

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Program je v celoti zaključen, ko kandidat opravi teoretično in praktično preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog turističnega vodnika. Teoretično preverjanje znanja pomeni opravljen pisni preizkus znanja in oddana seminarska naloga. Praktično preverjanje znanja obsega samostojno vodenje v skladu s programom izobraževanja.

Zgibanka