Študijski krožki so oblika učenja, pri katerem se člani krožka učijo drug od drugega, si izmenjujejo izkušnje in s svojo aktivnostjo vplivajo na razvoj lokalnega okolja.

ZIK izvaja študijske krožke s področja gibanja za zdravje, zdrave prehrane, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, spodbujanja podjetništva.

Študijski krožki:

  • ŠK Trajnostni vrt
  • ŠK Belokranjsko zgodbarjenje
  • ŠK Igre v naravi
  • ŠK Orhideje in vezenine
  • ŠK Zelišča v kulinariki
  • ŠK Zgodbe o Kolpi