Mentorica: Irena Bohte
07/ 30 61 384, 040 984 678
irena.bohte@zik-crnomelj.si

V lokalnem okolju je izražena potreba po ohranjanju naravne in kulturne dediščine v povezavi z vezenjem in vključevanjem novih izdelkov v turistično ponudbo okolja. S svojim delom želijo članice krožka ozaveščati prebivalstvo in vplivati na ohranjanje čistega okolja ter zagotavljanja naravnih pogojev za rast divje rastočih orhidej. Z razstavami vezenih izdelkov z motivi divje rastočih orhidej in predstavitvami svojega dela vplivajo na ohranjanje kulturne dediščine, ki jo povezujejo s posebnostmi iz narave.

V sodelovanju z mag. Jernejem Kavškom, ki se ljubiteljsko ukvarja z raziskovanjem divje rastočih orhidej, je ZIK Črnomelj izdal knjigo Divje rastoče orhideje Bele krajine v naravi in na vezeninah. V knjigi se je združilo strokovno znanje avtorja knjige mag. Jerneja Kavška s spretnostmi članic študijskega Orhideje in vezenine. Spoznate lahko 45 vrst in podvrst divje rastočih orhidej, ki rastejo v Beli krajini. Predstavljene so v besedi, na fotografiji in na vezenini.

Knjigo lahko kupite na ZIK Črnomelj, kontaktna oseba Irena Bohte: 040 984 678, irena.bohte@zik-crnomelj.si

Poglejte prispevek o predstavitvi knjige in razstavi vezenin