Študijski krožek Germanizmi v belokranjskem narečju je prispevek k ohranjanju besednega bogastva Bele krajine. V okviru krožka je tiskana zbirka germanizmov v črnomaljskem narečju z uporabnimi frazami. Ta študijski krožek se lahko pohvali s posebnim dosežkom, saj je bil po mnenju Andragoškega centra Slovenije izbran med najboljše slovenske študijske krožke v šolskem letu 2002/2003.

img_20201021_125626