V okviru delovanja krožka Gribeljska čebula je bila izdana knjižica Gribeljski žbul. To je pomemben prispevek k ohranjanju bogate tradicije žbularjev in ohranjanju avtohtonega semena belokranjske čebule. Eden od pomembnih dosežkov študijskega krožka je tudi ozaveščanje pomena avtohtone kmetijske rastline kot blagovne znamke v lokalnem okolju in spodbuda za nadaljnje raziskovanje na področju razvojnih možnosti.

img_20201021_125616