V študijskem krožku Kulinarične posebnosti Bele krajine so članice zbirale stare recepte, slike, ustne informacije o jedeh, ki so bile ali so še poznane v Beli krajini in širše. Sad dela tega študijskega krožka je knjižica starih receptov z naslovom Belokranjske jedi v zadnjem stoletju. Uporabna vrednost te knjižice je, da se lahko praktično uporabi v današnji kuhinji.

img_20201021_125608