ŠK Poljanska dolina - Dolina zgodb

Zbirka zgodb Poljanska dolina ob Kolpi – Dolina zgodb /The Valley of Poljane by the river Kolpa- The Valley of Tales je sad večletnega dela članov študijskih krožkov, ki so potekali v Starem trgu ob Kolpi, in sicer: Zgodbe iz naših krajev, Zgodbe iz domačega kraja, Poljanska dolina – dolina zgodb in Belokranjsko zgodbarjenje. Udeleženci so zbrali in zapisali kar nekaj zgodb, ki so še vedno žive med ljudmi. Oživeli so tudi Urška, ki nastopa v knjigi kot vodič po Poljanski dolini. Ob koncu vsake pravljice pa so navedena dejstva o posameznem kraju, kjer se zgodba dogaja. Dvojezična zbirka zgodb predstavlja prispevek k obujanju in ohranjanju kulturnega, predvsem besednega izročila Poljanske doline in ne nazadnje tvoren prispevek razvoju inovativnih idej na področju turistične ponudbe lokalnega okolja.

img_20201021_130929