tpk2_podstran

V sklopu projekta Temeljne in poklicne kompetence 2018-2022 smo izvajali brezplačne izobraževalne programe za brezposelne in zaposlene starejše od 45 let, z nižjo stopnjo izobrazbe. Izvajali smo jezikovne in računalniške programe, nacionalne poklicne kvalifikacije, programe gibanja in zdravja ter še veliko drugih.

Namen 4-letnega projekta, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati njihove kompetence tako za potrebe trga dela kot za osebni razvoj.

V času izvajanja projekta smo na področju Bele krajine, Kočevja in Ribnice izvedli 90 daljših usposabljanj za zaposlene in brezposelne v katere se je vključilo skoraj 900 oseb. Največ je bilo jezikovnih in računalniških tečajev, izvajali pa smo tudi nacionalne poklicne kvalifikacije in različne programe gibanja ter skrbi za zdravje. Izredno smo veseli pozitivnega odziva delodajalcev na aktivnosti projekta, saj smo kar nekaj skupin izpeljali v sodelovanju z lokalnimi podjetji, marsikatero izobraževanje pa se je odvijalo tudi na sedežih podjetij.

Skupaj s predstavniki ministrstva smo ocenili, da je projekt pomembno prispeval k dvigu kompetenc starejših odraslih in nestrpno pričakujemo nov razpis, ki bo omogočal brezplačne izobraževalne tečaje za odrasle v našem okolju tudi v naslednjih letih.Za več informacij o drugih izobraževalnih programih iz ponudbe ZIK si oglejte našo spletno stran,
vabljeni pa tudi da nas obiščete ali pokličete v času uradnih ur.

INFORMACIJE:

Nada Babič Ivaniš
nada.babic@zik-crnomelj.si
07/ 30 61 383Na ZIK-u Črnomelj projekt Temljne in poklicne kompetence 2018-2022 Pokolpje izvajamo s konzorcijskima partnerjema Podjetniški inkubator Kočevje OE Ljudska univerza Kočevje in Srednja šola Črnomelj.

tpk2_partnerji
Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

sofinancerji