AKTUALNO: Še vedno odprte prijave za članstvo v UNIVERZO ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 2022/23. Vabljeni!

Univerza za tretje življenjsko obdobje ponuja starejšim odraslim različne možnosti za učenje, druženje, osebno rast in aktivno življenje.

V šolskem letu 2022/2023 bodo v okviru UTŽO potekale delavnice in predavanja s področja zdravja, gibanja, ročnih del, zeliščarstva, kulinarike, učenja tujih jezikov in računalništva. Izobraževanje bo potekalo v različnih krajih Bele krajine v sodelovanju z društvi upokojencev in društvi kmečkih žena.

Ime programa

Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO)

Komu je namenjen?

upokojencem

Velikost skupine

do 100 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

September 2022

Kraj izvajanja

Črnomelj, Metlika ali Semič
Trajanje izobraževanja september 2022 - junij 2023

Vsebina

Delavnice in predavanja s področja zdravja, gibanja, ročnih del, zeliščarstva, kulinarike, učenja tujih jezikov in računalništva.
Stroški programa

Šolnina za šolsko leto 2022/2023 je 17 €

Financer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter občine Črnomelj, Metlika in Semič
Rok prijave 15. november 2022

Kontakt za več informacij

Tina Weiss: 07 30 61 390, 031 377 061

tina.weiss@zik-crnomelj.si

Program UTŽO

UTŽO, ki deluje na ZIK-u, je članica mreže slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki združuje 53 članic po vsej Sloveniji.