Univerza za tretje življenjsko obdobje ponuja starejšim odraslim različne možnosti za učenje, druženje, osebno rast in aktivno življenje.

V šolskem letu 2023/2024bodo v okviru UTŽO potekale delavnice in predavanja s področja zdravja, gibanja, ročnih del, zeliščarstva, kulinarike, učenja tujih jezikov in računalništva. Izobraževanje se bo izvajalo v različnih krajih Bele krajine v sodelovanju z društvi upokojencev in društvi kmečkih žena.

Ime programa

Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO)

Komu je namenjen?

upokojencem

Velikost skupine

do 100 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

September 2023

Kraj izvajanja

Črnomelj, Metlika ali Semič
Trajanje izobraževanja september 2023 - junij 2024

Vsebina

Delavnice in predavanja s področja zdravja, gibanja, ročnih del, zeliščarstva, kulinarike, učenja tujih jezikov in računalništva.
Stroški programa

članarina za celo šolsko leto (19 €)

Financer Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter občine Črnomelj, Metlika in Semič
Rok prijave september 2023

Kontakt za več informacij

Tina Weiss: 07 30 61 390, 031 377 061

tina.weiss@zik-crnomelj.si

Program UTŽO

UTŽO, ki deluje na ZIK-u, je članica mreže slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki združuje 53 članic po vsej Sloveniji.