Programe UŽU (Usposabljanje za življenjsko uspešnost) so pripravili na Andragoškem centru Slovenije na podlagi izsledkov mednarodne raziskave o pismenosti odraslih.

Za področje izobraževanja odraslih so zelo pomembni, saj poleg glavnega cilja, izboljšanja pismenosti, vplivajo na dvig samostojnosti udeležencev v vsakdnanjem življenju ter jih spodbujajo k nadaljnjem učenju in vključevanju v izobraževanje.