uzu bips

Program UŽU-BIPS obsega 50-75 ur. V programu starši skupaj s svojimi otroki izpopolnijo svoje spretnosti branja, pisanja, računanja in uporabe računalnika. Delo v skupini vodita dva usposobljena mentorja.

Program vključuje:

  • spoznavanje učinkov spodbujanja in motiviranja otroka za šolsko delo,

  • razvijanje sodelovalnega učenja,

  • razvoj bralne in pisne kulture vseh družinskih članov,

  • osnove dobre komunikacije s šolo in drugimi institucijami.

Pogoji za vpis

Program je namenjen staršem otrok, ko obiskujejo prvo triletje devetletke in si želijo dodatnih spodbud in nasvetov glede pomoči otroku pri šolskem delu.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 12 staršev z otroki.

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od odobritve financiranja programa

Trajanje izobraževanja

50- 75 ur

Pogoji za uspešno dokončanje

  • aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa

  • napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu

  • prisotnost v programu najmanj 80 %

Javna veljavnost izobraževalnega programa

Da

Financer

Program je za udeležence brezplačen, če Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobri financiranje programa.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Nada Babič Ivaniš: 07 30 61 383,
nada.babic@zik-crnomelj.si


Za več informacij o drugih izobraževalnih programih iz ponudbe ZIK si oglejte našo spletno stran,
vabljeni pa tudi da nas obiščete ali pokličete v času uradnih ur.

INFORMACIJE IN PRIJAVE V PROGRAME:

Nada Babič Ivaniš
nada.babic@zik-crnomelj.si
07/ 30 61 383Na ZIK-u Črnomelj projekt Temljne in poklicne kompetence 2018-2022 Pokolpje izvajamo s konzorcijskima partnerjema Podjetniški inkubator Kočevje OE Ljudska univerza Kočevje in Srednja šola Črnomelj.

tpk2_partnerji
Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.