uzu mi

Program UŽU-MI, ki obsega 100 ur, se predvidoma zaključi v treh mesecih. Delo v skupini vodita dva usposobljena mentorja. Udeleženci ob zaključku pridobijo javno veljavno potrdilo.

Program vključuje:

  • prepoznavanje možnosti za zaposlitev: oblike zaposlitve, javni razpisi za zaposlovanje

  • pridobivanje in izpopolnjevanje veščin iskanja zaposlitve: osnove pisne in ustne komunikacije, priprava različnih dopisov, priprava na zaposlitveni razgovor, premagovanje treme

  • pridobivanje novih znanj in dopolnjevanje že naučenega s področij: samopodoba, premagovanje stresa, medosebni odnosi, vseživljenjsko učenje, skrb za zdravje

  • pridobivanje temeljnih računalniških znanj

Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam, ki bi si rade pridobile znanja za večjo konkurenčnost na trgu dela.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 12 udeležencev, če bo zagotovljeno financiranje.

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od odobritve financiranja programa

Trajanje izobraževanja

100 ur

Pogoji za uspešno dokončanje

  • aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa

  • napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu

  • prisotnost v programu najmanj 80 %

Javna veljavnost izobraževalnega programa

Da

Financer

Izobraževanje bo brezplačno, če bo zagotovljeno financiranje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si


Za več informacij o drugih izobraževalnih programih iz ponudbe ZIK si oglejte našo spletno stran,
vabljeni pa tudi da nas obiščete ali pokličete v času uradnih ur.