V torek, 10. oktobra 2017, smo v Kinu Črnomelj v okviru projekta Filmska osnovna šola za šolsko leto 2017/2018 izvedli strokovno usposabljanje I: Filmska vzgoja v učilnici in v kinu. Filmska osnovna šola je projekt Art kino mreže Slovenije, katere član je tudi Kino Črnomelj. Projekt je bil izbran na javnem razpisu Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kulturo in je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije.

Namen petletnega projekta je zagotoviti redno in sistematično izobraževanje o filmu in filmski vzgoji, spodbujati dialog med izobraževalnim in kulturnim sektorjem ter večati dostopnost do filmsko-vzgojnih vsebin.

Na uvodnem modulu je poleg predstavitve projekta Filmska osnovna šola potekalo tudi strokovno srečanje na temo filmske vzgoje v šoli in v kinu ter ogled dokumentarnega filma o pionirki filmske vzgoje v Sloveniji Odstiranje pogleda z Mirjano Borčić (Maja Weiss, 2017, 52 min).

Izvajalki projekta Petra Gajžler in Marina Katalenić sta predstavili: namen in cilje projekta, program strokovnih usposabljanj, informacijsko spletišče ter ključne informacije o tem, kje in na kakšen način se lahko vključite v projekt.

Več o projektu najdete na spletni strani Art kino mreže Slovenije.