Spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti mladih skozi različne projekte, ki zaobjemajo različne vrste umetnosti: glasbeno, literarno, likovno, filmsko in gledališko.