Kulturni dom Črnomelj je zaradi svoje bogate preteklosti kulturni spomenik državnega pomena v lasti Ministrstva za kulturo. Izvaja bogat program s filmskimi in gledališkimi predstavami, prireditvami in dogajanjem na medgeneracijskem vrtu. Dodano programsko vrednost nosijo tudi projekti, ki spodbujajo kulturno ustvarjalnost mladih in so izvajani tradicionalno. Vodilo Kulturnega doma Črnomelj predstavlja ravno usmerjanje v ustvarjalnost mladih, spodbujanje kreativnosti lokalnega okolja, nudenje podpore domači kulturi in promocija kulturnega doma kot kulturnega spomenika.