copy_of_da_1Kaj sploh je?

Dejavnost se usmerja v gledališko umetnost in sam razvoj ljubiteljskega gledališča ter kulture med mladimi v belokranjskem lokalnem okolju. Mladostniki od 15 do 35 let so vključeni v proces nastanka gledališke predstave, sočasno pa z različnimi nastopi in udejstvovanjem spodbujajo razvoj kulture v domačem kraju ter krepijo zmožnost javnega nastopanja ter sooblikovanja programa v Kulturnem domu Črnomelj. Mladi sodelujejo pri ustvarjanju scenarija, kostumografije, scenografije, režije pa vse do igranja pod domačim strokovnim mentorstvom. Člani teatra pripravljajo avtorske gledališke predstave, oblikujejo različne proslave, recitalne in kulturne prireditev. Gledališčniki so v letu 2019 pripravili gledališko premiero Tango za tri, prav tako pa so sodelovali na številnih prireditvah in nastopih.

ezgif_com video to gif