Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

javno zbira

PONUDBE ZA POMOČ PRI RAČUNOVODENJU

vrednost dela povprečno do 400 EUR mesečno bruto,
odvisno od obsega izvedenega dela.

Vsebina dela:

  • računovodsko in finančno svetovanje v skladu z veljavno zakonodajo,
  • svetovanje in pomoč pri pripravi računovodskega poročila zavoda,
  • sodelovanje s finančnimi službami, s katerimi naročnik poslovno sodeluje,
  • pomoč pri knjiženju poslovnih dogodkov v skladu s potrebo zavoda.

Prednost pri izbiri za pomoč pri računovodenju bodo imeli ponudniki, ki bodo priložili dokazila oziroma izjave o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

  • delovne izkušnje iz računovodenja,
  • status samostojnega podjetnika.

Kdor nima statusa samostojnega podjetnika se mora zavezati, da si ga bo pridobil v roku enega meseca od morebitne sklenitve pogodbe o sodelovanju. Pogodba bo sklenjena za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja.

Pisne ponudbe z dokazili in izjavami prosimo pošljite do četrtka, 21. 12. 2023 na naslov Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj, s pripisom „Ponudba za računovodenje“. Ponudbo lahko pošljete po navadni pošti ali po elektronski pošti na e-naslov: zdenka.lunar@zik-crnomelj.si.

Ponudb, ki bodo oddane po 21. 12. 2023, ne bomo upoštevali.