Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

JAVNO ZBIRA PONUDBE

za TEHNIČNO KOORDINACIJO

v Kulturnem domu Črnomelj in na Ljudski univerzi,

vrednost dela približno do 1.500 EUR mesečno bruto, odvisno od obsega izvedenega dela.

Prednost pri izbiri za tehnično koordinacijo bodo imeli naslednji ponudniki, ki bodo priložili dokazila oziroma izjave o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

  • opravljen kinooperaterski tečaj za predvajanje filmov na 35 mm filmskem traku,
  • kinooperaterska znanja za predvajanje filmov na digitalni kinoaparaturi,
  • izjava o poznavanju tehničnega vodenja prireditev (luč, zvok in drugo),
  • izjava o delovnih izkušnjah pri vzdrževalnih delih (drobna popravila, pleskanje, košnja trave, in drugo),
  • izjava o pripravljenosti na delo v neugodnem delovnem času (sobote, nedelje, prazniki, dopoldne, popoldne),
  • izjava o sprejemanju predvidenega obsega dela in plačila za delo,
  • osebnostne lastnosti (komunikativnost, prilagodljivost, natančnost, pravočasnost),
  • vozniški izpit B kategorije,
  • stalno bivališče v Črnomlju ali okolici,
  • status samostojnega podjetnika.

Kdor nima statusa samostojnega podjetnika se mora zavezati, da si ga bo pridobil v roku enega meseca od morebitne sklenitve pogodbe o sodelovanju. Pogodba bo sklenjena za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja.

Pisne ponudbe z dokazili in izjavami prosimo pošljite do četrtka, 21. 12. 2023 na naslov

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj, s pripisom

„Ponudba za tehnično koordinacijo“. Ponudbo lahko pošljete po navadni pošti ali po elektronski pošti na e-naslov: ksenja.koncilja@zik-crnomelj.si.

Ponudb, ki bodo prispele po 21. 12. 2023, ne bomo upoštevali.