Na Ljudski univerzi ZIK Črnomelj smo organizirali spoznavno-delovno srečanje s predstavniki sindikata ZSSS in predstavitev poklica andragog. Dr. Marko Radovan iz Filozofske fakultete v Ljubljani je dijakom Srednje šole Črnomelj predstavil fakulteto, študijski program pedagogika in andragogika, potek študija ter možnosti izmenjav. Svetovalke in svetovalci ZIK Črnomelj pa smo predstavili delo organizatorja izobraževanja in svetovalca v izobraževanju odraslih. Potekale so tudi delavnice na temo kako se uspešno učiti, zakaj se vključiti v postopek vrednotenja neformalnih znanj in kako se z e-znanji učiti slovenščino. V okviru dogodka Kultura je priložnost za vse je bila skozi različne delavnice in kulturni program predstavljena kompetenca kulturna zavest in izražanje. Obiskovalci so s sodelovanjem na likovni, lončarski, glasbeni in plesni delavnici razvijali svoje spretnosti na kulturnem področju. Članice likovne skupine Ivanjščice, ki deluje v okviru Društva upokojencev Črnomelj in člani KUD Artoteka so pripravili razstavo slik Kulturnega doma Črnomelj. V okviru kulturnega programa so se nam predstavili člani Gledališke skupine ZIK Črnomelj s predstavo Multi s. v., člani Folklorne skupine KD Stari trg ob Kolpi in Folklorna skupina Zeleni Jurij.

V okviru Dneva za digitalno znanje smo v prostorih Društva upokojencev Semič organizirali delavnico uporabe pametnega telefona, kjer so udeleženci pridobili osnovna znanja o varovanju in zaščiti osebnih podatkov, dostopu do storitev e-zdravja, digitalni kameri, uporabi družbenih omrežij in aplikacij Google Maps in Google Lens. Delavnica je potekala v sodelovanju z Ljudsko univerzo Velenje. Delavnico Naučimo se bolje uporabljati pametni mobilni telefon smo organizirali tudi v Gasilskem domu Podzemelj in v hiši Otona Župančiča v Vinici. V Ljudski knjižnici Metlika smo izvedli delavnico Ocenite svoje digitalne spretnosti, kjer so udeleženci spoznali in reševali vprašalnik za vrednotenje digitalne spretnosti, s pomočjo katerega so preverili in ovrednotili svoje računalniško znanje ter pridobili informacijo o možnostih svetovanja, učenja in izobraževanja.

S stojnico znanja smo sodelovali na dogodku Igraj se v mestu – dan brez avtomobila, kjer smo predstavili svetovalno dejavnost in odrasle informirali o možnostih svetovanja za izobraževanje, vrednotenje in samostojno učenje.

Dnevi svetovanja za znanje so strokovno promocijski dogodek, s katerim želimo odrasle informirati in spodbujati za vseživljenjsko učenje in svetovanje. V vseh dneh dogodka je bilo 230 obiskovalcev, kar dokazuje, da se odrasli v Beli krajini zavedamo pomena temeljnih življenjskih spretnosti, ki so gradniki posameznikove neodvisnosti in osebne učinkovitosti. Neformalno izobraževanje odraslih postaja ena izmed temeljnih in sodobnih oblik izobraževanja. Na ZIK-u Črnomelj sledimo novim razvojnim smernicam zato naše programe in storitve razvijamo in nadgrajujemo ter jih prilagajamo potrebam okolja. Odraslim omogočamo dostopno in kakovostno svetovanje, učenje in izobraževanje, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.