Na ZIK-u Črnomelj je v četrtek, 19. oktobra 2023, v okviru projekta RadoNorm-SLO, potekalo predavanje o radonu, merjenju in ukrepanju v primeru povišanih koncentracij le-tega. Gre za radioaktiven plin, ki je navzoč v vseh objektih, poslovnih in stanovanjskih. Bela krajina pa je prepoznana kot območje z več radona, zato je pomembno, da z meritvami ugotovimo njegovo koncentracijo in ukrepamo, če je to potrebno.

Na predavanju so tako udeleženci dobili koristne informacije in strokovne nasvete o tem področju. Dr. Katja König je posredovala splošna dejstva o radonu v bivalnem okolju, informirala prisotne o zakonodaji in priporočilih. Predstavila je cilje in predviden potek projekta RadoNorm-SLO ter kako se bodo lahko občani vključili v aktivnosti.

Dr. David Kocman iz Instituta Jožef Stefan je na predstavil koncept občanske znanosti, ki v raziskave vključuje širšo skupnost in spodbudil navzoče, da postanemo aktivni raziskovalci. Njegova sodelavka, dr. Janja Vaupotič, pa nas je poučila o pomenu kontinuirnih meritev koncentracije radona, prezračevanju ter problemu prevelike tesnosti stavbnega ovoja.

Na srečanju je bila prisotna tudi naša zdravnica Mojca Tomc, dr.med., ki je predstavila pomen skrbi za lastno zdravje, dejavnike tveganja za obolevanje in dejstva o vplivu radona na naše zdravje.

V okviru projekta bomo Belokranjci lahko izmerili koncentracijo radona v svojih domovih z različnimi merilnimi metodami. Ob tem bodo potekale tudi meritve splošne kakovosti zraka. Na srečanju so udeleženci že prevzeli prve merilnike radona in se tako podali v raziskovalne vode.