[ŠTEVILO ZAPOSLENIH] ZIK Črnomelj v letu 2021 redno zaposluje 19 oseb (dodatno še dve kolegici na porodniškem dopustu).

[VISOKO IZOBRAŽENI] Zaradi vsebine dejavnosti in zakonskih pogojev ZIK večinoma zaposluje visoko izobražen kader: dve magistrici znanosti, 10 strokovnih delavcev na 7. ravni izobrazbe (prejšnja univerzitetna in sedanja 2. bolonjska stopnja), štirje so na visokošolski ravni 6/2 in trije na višješolski ravni 6/1. Zaposleni imajo tudi strokovne nazive, tako ima ZIK štiri svetnice, eno svetovalko in enega mentorja.

[POVPREČNA STAROST] Ko seštejemo mladost in zrelost, dobimo skupaj povprečno 45 let.

[ STALNOST in PRILAGODLJIVOST] Več kot polovica zaposlenih (10 oseb) ima pogodbo za nedoločen čas, ostali pa za določen, ker je njihova zaposlitev vezana na aktualne projekte.

[PO ENOTAH] Na Ljudski univerzi dela 13 ljudi, v Kulturnem domu trije, trije pa opravljajo delo za obe enoti (direktorica, vodja računovodstva in oblikovalec multimedije).

[ZUNANJI SODELAVCI] Velik pomen za ZIK imajo honorarni sodelavci, ki imajo specifična znanja, ki so potrebna za doseganje skupno zastavljenih ciljev. ZIK je imel v letu 2020 ob redno zaposlenih še 72 pogodbenih delavcev, od tega 33 oseb na podlagi avtorskih pogodb, 12 oseb na podlagi podjemnih pogodb, 1 osebo s študentsko napotnico in 26 samostojnih podjetnikov. Zunanji pogodbeni delavci so opravljali pedagoško delo oziroma so bili projektni sodelavci. Njihovo število se je v letu 2020 zmanjšalo za tretjino v primerjavi z leto 2019 kot posledica razglasitve dveh epidemij v povezavi z boleznijo Covid 19.

Izpad zunanjih sodelavcev so nadomestili ZIK-ovi redno zaposleni strokovni delavci, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za učitelje. V letu 2020 so tako opravili 2063 pedagoških ur.


nada_zagar 2

Nada ŽAGAR
direktorica,
magistrica znanosti,
profesorica sociologije

T: 07 30 61 391
M: 031 377 060
nada.zagar@zik-crnomelj.si


ENOTA LJUDSKA UNIVERZA

nada_babic_ivanis

Nada BABIČ IVANIŠ
organizatorica izobraževanja odraslih - svetnica,
profesorica nemščine in ruščine

T: 07 30 61 383

M: 040 879 042
nada.babic@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje tujih jezikov in slovenščine za tujce,
koordinacija projekta Temeljne in poklicne kompetence
irena_bohte 1

Irena BOHTE
organizatorica izobraževanja odraslih - svetnica,
magistrica znanosti, diplomirana sociologinja

T: 07 30 61 384

M: 040 984 678
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Področje dela:
pomoč direktorici, vodenje kakovosti,
vodenje Svetovalnega središča Pokolpje
tomaz_curk 1

Tomaž ČURK
organizator izobraževanja odraslih - mentor,
profesor angleščine

T: 05 93 42 695

M: 040 879 042
tomaz.curk@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje projekta Temeljne in poklicne kompetence

in projekta ZAPROM, promocija ZIK-a

janja_jankovic_small

Janja JANKOVIČ
organizatorica izobraževanja odraslih - svetnica,
profesorica filozofije in sociologije

T: 05 93 42 696

M: 040 879 039
janja.jankovic@zik-crnomelj.si

Področje dela:
svetovalka v Svetovalnem središču Pokolpje

nastja_lozar

Nastja LOZAR
organizatorica izobraževanja odraslih,
magistrica geografije

T: 05 93 43 377

M: 040 879 041
nastja.lozar@zik-crnomelj.si

Področje dela:
osnovna šola za odrasle

maja_mihelic

Maja MIHELIČ
organizatorica izobraževanja odraslih - mentorica,
magistrica profesorica andragogike

T: 07 30 61 380

M: 040 879 039
maja.mihelic@zik-crnomelj.si

Področje dela:
svetovalka pri samostojnem učenju
nina_salamon

Nina ŠALAMON
organizatorica izobraževanja odraslih - svetovalka,
profesorica nemščine

T: 07 30 61 385

M: 040 879 041
nina.salamon@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje osnovne šole za odrasle

ENOTA KULTURNI DOM

,

tadej_fink

Tadej FINK
koordinator in organizator kulturnih programov,
univerzitetni diplomirani pedagog

T: 07 30 61 382

M: 040 329 933
tadej.fink@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje projektov za spodbujanje ustvarjalnosti
mladih
ksenja_koncilja

Ksenja KONCILJA
koordinatorica,
diplomirani mediator v turizmu

T: 07 30 61 392

M: 040 329 933
ksenja.koncilja@zik-crnomelj.si

Področje dela:
koordinacija in razstava Domovina je kultura
nastasja_schweiger 1

Nastasja SCHWEIGER
vodja programa,
magistrica profesorica slovenistike in primerjalne
književnosti ter literarne teorije

T: 05 93 43 374

M: 040 329 933
nastasja.schweiger@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje kulturnega programa
saso_splet

Sašo ŽEPUHAR
koordinator in organizator kulturnih programov,
univerziteni diplomirani inženir gradbenišva

T: 05 93 43 375

M: 040 329 933
saso.zepuhar@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje filmskega programa

SKUPNE SLUŽBE

zdenka_lunar 2

Zdenka LUNAR
glavni računovodja,
diplomirana organizatorka

T: 07 30 61 381

M: 031 377 061
zdenka.lunar@zik-crnomelj.si

Področje dela:
finančno vodenje projektov, računovodenje
vesna_vipavec 1

Vesna VIPAVEC
koordinatorica VII/1,
diplomirana ekonomistka

T: 07 30 61 390

M: 031 377 061
vesna.vipavec@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje Univerze za III. življenjsko obdobje in
programov gibanja, poslovanje in organizacija dela
tina_weiss

Tina WEISS
koordinatorica VI,
poslovna sekretarka

T: 07 30 61 390

M: 031 377 061
tina.weiss@zik-crnomelj.si

Področje dela:
koordinacija in organizacija dela, sodelovanje

pri programih gibanja