RadoNorm-Slo - Občanska znanost kot podpora merjenju radona in protiradonski sanaciji v Beli krajini je projekt, ki prebivalce vabi k izvajanju pasivnih meritev radona v njihovem bivalnem okolju. Temu bodo sledile meritve radona v kombinaciji z meritvami ogljikovega dioksida in trdnih delcev. Cilj projekta je spodbujati Belokranjce, da sami izmerijo radon in kakovost notranjega zraka z namenom, da bi postali bolj ozaveščeni o problematiki radona. Ob tem se bodo tudi naučili, kako izvesti protiradonsko sanacijo stavb.

ZIK Črnomelj je lokalni partner v projektu, kjer sodeluje s Katja König s.p., z Inštitutom Jožef Stefan in UK RADON Ltd.

Projekt se bo začel izvajati v drugi polovici septembra 2023, v novembru 2023 pa bomo pričeli z meritvami radona. Projekt bo trajal 6 mesecev.

Financer projekta: Evropska komisija v okviru programa Euratom Obzorje 2020.

Več informacij: irena.bohte@zik-crnomelj.si, 040 984 678.

Prvo predavanje o radonu in meritvah je bilo v četrtek, 19. oktobra 2023, ob 17. uri na Ljudski univerzi ZIK.

radonorm slo_logo_crn

logo radon_resitve logo ukradonltd picture2 logo_ijs