sofinancerji

Ste zaposleni in:

-iščete nova znanja in veščine?

-bi radi dokončali ali nadaljevali izobraževanje?

-pridobili certifikat ali ovrednotili že pridobljeno znanje?

-želite bolje opravljati svoje delo?

-načrtujete spremembo kariere?

Če ste na vsaj 1 vprašanje odgovorili z DA, vas pričakujemo v Svetovalno središče Pokolpje! Obiščite nas, pokličite nas po telefonu ali pošljite e-sporočilo. Dogovorimo se lahko tudi za srečanje na daljavo preko spletnih aplikacij.

Skupaj z vami bomo veseli vaših uspehov!


Irena Bohte, svetovalka in vodja Svetovalnega središča Pokolpje:
telefon 07 30 61 384, 040 984 678
e-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si

Nada Babič Ivaniš, svetovalka
telefon 07 30 61 383, 040 879 042
e-naslov: nada.babic@zik-crnomelj.si


Kaj vam nudimo?

Nudimo kakovostno, zaupno, celostno in brezplačno svetovanje.


Zakaj na svetovanje?

- pridobili boste uporabne informacije s področja načrtovanja in razvoja kariere

- informacije o možnostih izobraževanja in usposabljanja za pridobitev poklica

- informacije o programih in delavnicah splošnega izobraževanja

- pridobitev različnih kvalifikacij ali certifikatov (NPK, …)

- ugotavljanje in vrednotenje pridobljenega znanja

- karierno svetovanje (CV, različna testiranja)

- izdelava osebnega portfolija in mape dosežkov

- premagovanje učnih težav (motivacija, učni stili, vaje za spomin in koncentracijo, načrtovanje učenja)

- coaching in osebnostna rast


Komu je namenjeno?

Namenjeno je zaposlenim, samozaposlenim in kmetom. Več informacij o svetovanju drugim skupinam najdete tukaj.


Kje poteka?

Tukaj smo za vas – na ZIK-u vsak delovni dan od 8. do 16. ure, ob četrtkih do 18. ure.

Video izjava svetovanke Anite Hudorovac.

Prispevek svetovalke v novičkah ACS, maj 2020: https://enovicke.acs.si/e-svetovanje-svetovalno-sredisce-pokolpje/

Letak o svetovanju zaposlenim

Izjave svetovancev

minire_izjava_1

natasa_babic_pomanjsana


logo_zz_barve

Namen projekta je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj projekta je izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (ISIO), pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Aktivnosti dejavnosti ISIO so:

  • analiza potreb po izobraževanju, analiza potreb po razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja, izdelava načrta razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanja postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, poglobljena svetovalna podpora, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja;
  • usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij;
  • sodelovanje s ključnimi deležniki, to so podjetja, zbornice, sindikati, socialni partnerji, regionalne agencije in drugi deležniki na ravni statistične regije.

V času izvajanja projekta se bo v dejavnosti ISIO na ravni konzorcija vključilo 720 svetovancev, od tega 377 svetovancev pri partnerju ZIK Črnomelj in 343 svetovancev pri partnerju LU Kočevje. Pričakovani delež uspešno zaključenih svetovanj na ravni konzorcija je najmanj 75 %.

Projekt bomo izvajali v času od septembra 2016 do marca 2022 na celotnem področju Pokolpja.

Partnerica v projektu je Podjetniški inkubator Kočevje OE Ljudska univerza Kočevje, ki informira in svetuje na področju Kočevskega.


Projekta sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o EU skladih: https://www.eu-skladi.si/
Več o projektu na nacionalni ravni:https://zaznanje.si

Varovanje osebnih podatkov svetovancev.

sofinancerji


Medijski prispevki:

Spletna stran kohezijske politike