drp

Projekt Dvig ravni pismenosti je ZIK Črnomelj izvajal v času od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013. V okviru projekta je bilo izvedeno izobraževanje za:

  • 6 skupin v programu UŽU Izzivi podeželja,
  • 3 skupine v programu UŽU Moj korak,
  • 19 skupin v programu Računalniška pismenost za odrasle, 10 skupin v programu Računalniška in digitalna pismenost,
  • 2 skupini v programu Knjige so zame (ena izvedba je bila namenjena romski populaciji),
  • 5 skupin programa Branje za znanje in branje za zabavo,
  • 2 skupini programa Razgibajmo življenje z učenjem.

Izobraževanje je potekalo po vseh večjih krajih Bele krajine: Črnomelj, Metlika, Semič, Vinica.

Pri izvedbi izobraževanj smo sodelovali z različnimi društvi v Beli krajini (upokojenci, invalidi, kmečke ženske, sladkornimi bolniki, kulturna društva, bolniki po možganski kapi in drugimi), Uradom za delo Črnomelj in Uradom za delo Metlika ter vrtcem v Črnomlju in Metliki.

V izobraževanje so se v veliki meri vključevale ranljive ciljne skupine kot so: brezposelni, starejši odrasli, osebe s posebnimi potrebami, osebe z nižjo stopnjo izobrazbe in podeželsko prebivalstvo. Poudarek je bil na razvoju računalniške pismenosti, dvigu bralne kulture, spodbujanju razvoja podeželja in kakovostnega življenja v družbi.

Projekt sta sofinancirala Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

mizs_pngess