life learning program logo

Učenje za boj proti revščini (LEARNING TO TACKLE POVERTY - LTP)

Učenje za boj proti revščini/Learning to tackle poverty (LTP) je dveletni projekt v okviru akcije Grundtvig Učna partnerstva 2013.

Namen mednarodnega učnega partnerstva je izmenjava idej in primerov dobre prakse o vplivu izobraževanja odraslih na osebni razvoj prebivalcev območij, ki so evidentirana kot depriviligirana, gospodarsko manj razvita in z visoko stopnjo brezposelnosti.

V okviru projekta je nastala brošura s primeri dobrih praks pri delu z ranljivimi ciljnimi skupinami:
Learning_to_Tackle_Poverty_BROSHURE.pdf (pdf; 2,479 kB)

Projektni partnerji:

Koordinator projekta je Nacionalni inštitut za permanentno izobraževanje odraslih (NIACE), organizacija, ki spodbuja učenje odraslih v Angliji in Walesu.

http://www.niacecymru.org.uk
http://www.niacecymru.org.uk/grundtvig-project

niace logo

V projektu sodelujejo partnerske organizacije:

Slovenija: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (www.zik-crnomelj.eu)
zik logo 100

Nizozemska: Learn for Life - Dutch platform for international adult education, nizozemska mrežna organizacija za izobraževanje odraslih (http://www.lflplatform.net/)
learn for life logo

Madžarska: Magyar Népfőiskolai Társaság, madžarska krovna organizacija na področju neformalnega izobraževanja odraslih (www.nepfoiskola.hu)
magyar logo

Švica: Schweizerischer Verband für Weiterbildung, krovna organizacija za nadaljno izobraževanje odraslih (www.alice.ch)
sveb logo

Finska: Finnish Company for the Development of Vocational Education and Training (AMKE Ltd), finska organizacija za poklicno izobraževanje (www.amke.fi)
amke logo

Litva: Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras (Kedainiai Adult Education Centre) (www.smc.kedainiai.lm.lt)
sjmc logo

Češka: WYDA s.r.o., profitna organizacija za izobraževanje odraslih (www.wyda.cz)
abs wyda logo

Partnerstvo razvija nove ustvarjalne strategije za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšuje že obstoječe promocijske aktivnosti na tem področju (kot je Teden vseživljenjskega učenja).

Projekt sofinancirata:

cmepiuseducation and culture