uvnpz logo 50

ZIK Črnomelj je izvajal projekt Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja (UVNPZ) za odrasle osebe na področju Bele krajine. V obdobju od januarja 2013 do marca 2014 se je v postopek vrednotenja neformalno pridobljenih znanj vključilo 79 zaposlenih in brezposelnih oseb.

V projekt so se vključili tudi zaposleni iz podjetja Adria Dom in Secop iz Črnomlja ter posamezni člani Obrtno podjetniške zbornice Črnomelj. Na uvodnem srečanju v okviru postopka so se kandidati s svetovalko za vrednotenje znanj dogovorili o namenu vrednotenja znanj in poteku postopka. Vrednotenje poklicnih kompetenc je potekalo v sodelovanju z delodajalcem ali zunanjimi strokovnjaki. Pri ključnih kompetencah, ki so pomembne tako za uspešno delo kot v življenju, pa je bil poudarek na digitalni pismenosti, sporazumevanju v tujem jeziku, samoiniciativosti in podjetnosti in socialnih kompetencah. Vključeni v postopek so si izdelali svojo zbirno mapo oziroma elektronski portfolijo, kjer so predstavljene njihove delovne izkušnje in izobraževalna pot.

Svetovanje in vrednotenje znanj je bilo za udeležence brezplačno, ker sta projekt Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

mss logo ess_color

Strokovno področje ugotavljanja in priznavanja neformalnih znanj razvija Andragoški center Slovenije. Več informacij o področju ugotavljanja in vrednotenja znanj najdete na spletnem portalu VPNZ na naslovu vpnz.acs.si in www.acs.si.

Projekt UVNPZ - predstavitev 26.3.2014