Program React-EU - IKT za vzgojo in izobraževanje

Upravičenec: Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana

Obdobje izvajanja operacije: 2021, 2022

Program React-EU – IKT za vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ) je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt podpira kombinirano oziroma hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokaciji ljudske univerze.

V okviru programa je bilo v letu 2021 Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj dodeljenih 4.514,05 EUR za nakup 3 namiznih in 3 prenosnih računalnikov in ostale opreme za izvajanje pouka na daljavo.

Več informacij o operaciji je možno dobiti na: https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

react eu ikt za viz arnes_logo