ZIK Črnomelj je bil izbran na javnem razpisu za sofinanciranje projektov Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi.

Cilj projekta je opolnomočenje najranljivejših skupin prebivalstva in izboljšanje zaposljivosti (razvijanje socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc ter povezovanje različnih deležnikov). Gre za premik od pasivne k aktivni socialni politiki in za aktivno urejanje socialnega položaja ter za ponovno vključitev udeležencev na trg dela, kjer je to mogoče.

Ciljna skupina so osebe mlajše od 49 let, ki so v zadnjih dveh letih vsaj 12 krat prejele denarno socialno pomoč.

Dolgi programi socialne aktivacije trajajo 11 mesecev. V projektnem obdobju 2017-2019 se bosta izvedla dva dolga programa socialne aktivacije, z vključitvijo 40 oseb iz ciljne skupine (20 oseb/izvedbo).

Program je razdeljen na pet vsebinskih sklopov oz. modulov. V programu socialne aktivacije bomo udeležencem posredovali vsebine iz različnih področjih.

Program za vključene osebe iz ciljne skupine je brezplačen.

INFORMACIJE:

Jasmina Kolbezen

Telefonska številka: 05/93 42 698
e-pošta: simona.stirn@zik-crnomelj.si

sofinancerji_soc__akt 1

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij o ciljih in vsebini programa.

MDDSZ - Socialna aktivacija