Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj daje velik poudarek zapisovanju in beleženju dogodkov, bodisi besedno, zvočno, slikovno, ali kako drugače. Publikacije in filmi so namenjeni pregledni in živi predstavitvi ZIK-ovih programov in projektov. Predstavljajo najbolj učinkovito promocijo za ZIK in prispevajo k njegovemu ugledu.