Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocija izobraževanja in učenja v Sloveniji. Tudi Belokranjci smo prepoznali potrebo po usmerjenem vseživljenjskem učenju, saj se, na pobudo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK Črnomelj), ki je od samega začetka območni koordinator, vsako leto projektu TVU pridruži vse več organizacij, društev in posameznikov. S Prireditvami TVU si prizadevamo razvijati pozitivni odnos do vseh oblik, vsebin in poti učenja.

ZIK Črnomelj je bil v vlogi koordinatorja TVU na območju Bele krajine tudi v letu 2024.

TEDENSKI KOLEDAR JAVNIHDOGODKOV TVU 2024 10 maj - 17. maj (pdf; 368 kB)

TEDENSKI KOLEDAR JAVNIH DOGODKOV TVU 2024 18. maj - 26. maj (pdf; 363 kB)

TEDENSKI KOLEDAR JAVNIH DOGODKOV TVU 2024 27. maj - 2. junij (pdf; 370 kB)

TEDENSKI KOLEDAR JAVNIH DOGODKOV TVU 2024 3. junij - 9. junij (pdf; 370 kB)

TEDENSKI KOLEDAR JAVNIH DOGODKOV TVU 2024 10. junij - 16. junij (pdf; 356 kB)


Tedni vseživljenjskega učenja so letos potekali od 10. maja do 16. junija 2024.

Skupne akcije/teme TVU 2024:

Učenje je življenje – naj krepi in radosti! - krovna tema TVU/PU 2024

Parada učenja – dan učečih se skupnosti

Beremo skupaj – za znanje in zabavo!

Digitalna preobrazba družbe in umetna inteligenca

Državljanske spretnosti

Finančna pismenost

Medijska pismenost in kritično mišljenje

Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti

Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje

Učenje in kultura – z roko v roki

Vključenost in izzivi večkulturnosti (ranljivi za ranljive)

Zdrav duh v zdravem telesu

Zelena preobrazba družbe – trajnostnost na vsakem koraku

Skupne akcije/teme gostujočih mrež/projektov:

Dan za kakovost


V sklopu TVU je v sredo, 22. maja 2024 potekala Parada učenja z imenom "Poklicijada".


Že 29 let v lokalnem okolju ZIK povezuje občine, organizacije, društva in posameznike,

medgeneracijsko in medkulturno, v učenju, gibanju, ustvarjanju!

Poglejte si vsebino TVU od leta 1996 do danes. TVU 1996- 2024

Dodatne informacije: Nastja Lozar, 040 879 041, nastja.lozar@zik-crnomelj.si
in na spletni strani: https://tvu.acs.si/sl/domov/