tvu_logo2021

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocija izobraževanja in učenja v Sloveniji. Tudi Belokranjci smo prepoznali potrebo po usmerjenem vseživljenjskem učenju, saj se, na pobudo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK Črnomelj), ki je od samega začetka območni koordinator, vsako leto projektu TVU pridruži vse več organizacij, društev in posameznikov. S Prireditvami TVU si prizadevamo razvijati pozitivni odnos do vseh oblik, vsebin in poti učenja.

ZIK Črnomelj bo v vlogi koordinatorja TVU na območju Bele krajine tudi v letu 2021

Tedni vseživljenjskega učenja bodo letos potekali od 6. septembra do 10. oktobra 2021.

Že 26let v lokalnem okolju povezujemo občine, organizacije, društva in posameznike, medgeneracijsko in medkulturno, v učenju, gibanju, ustvarjanju!

Dodatne informacije: Maja Mihelič, 07 30 61 380, 040 879 039, maja.mihelic@zik-crnomelj.si in na spletni strani https://tvu.acs.si/en/home/