Izjave o programu

Pogoji za vpis

Program je namenjen upokojencem

logotip_3zo_manjsi

Število prostih vpisnih mest

100 udeležencev

utzo_manjsi

Trajanje izobraževanja

Oktober 2018 – junij 2019

Šolnina 15 €

Kontakt za več informacij

Vesna Vipavec: 07 30 61 390,
vesna.vipavec@zik-crnomelj.si

Pridružite se nam in prispevajte k bogatitvi izobraževalne ponudbe ZIK Črnomelj! Svoje znanje lahko posredujete starejšim tako, da se kot prostovoljec pridružite pri izvedbi delavnic in predavanj.

UTŽO, ki deluje na ZIK-u, je članica mreže slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki združuje 52 članic po vsej Sloveniji.

Programe UTŽO sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, občine Črnomelj, Metlika in Semič.