ssu_znakNa Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj ponujamo odraslim prostor, ki je namenjen učenju s pomočjo računalnikov, učbenikov in priročnikov, delovnih zvezkov, leksikonov, slovarjev ter multimedijskega gradiva.

Učenje v SSU ima številne prednosti, saj si lahko uporabniki samostojno izbirajo vsebino in čas učenja, ritem in način pa prilagodijo svojim interesom in zmožnostim.

Uporabnikom je omogočena tudi pomoč pri samostojnem učenju, ki jo nudijo strokovno usposobljeni mentorji.

S tem projektom je omogočeno širšemu številu ljudi, da se brezplačno vključijo v izobraževanje, ne glede na starost, spol, zaposlitev ali izobraževanje.

ssu_ekipa_2013
Samostojno učenje odraslih s pomočjo računalnika
ter različnih gradiv

Kontaktna oseba: Nada Babič Ivaniš
Tel.: 07 30 61 380, e-naslov: ssu@zik-crnomelj.si

Seznam gradiv v SSU

Če ste pripravljeni na širjenje obzorij,
pridobivanje novih znanj in
iti v korak s časom,
zgrabite priložnost in nas obiščite!

Uporaba SSU je brezplačna. Njegovo delovanje sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

mss logo