Učna pomoč je namenjena odraslim osebam, ki se vključujejo v izobraževanje.

Mentorji učne pomoči udeležencem pomagajo pri učenju in jim dodatno razložijo učno snov. Jih motivirajo, spodbujajo k učenju in navajajo na samostojno učenje ter spoznavajo z učinkovitimi tehnikami učenja, vključno z e-učenjem. Udeleženci učne pomoči bolj uspešno opravljajo svoje obveznosti in dosegajo predvidene učne uspehe.

Ure učne pomoči potekajo individualno ali v manjši skupini. Mentorji učne pomoči pomagajo udeležencem pri različnih predmetih.

Učna pomoč je za udeležence brezplačna. Dodatne informacije: telefon: 07 30 61 380, 07 30 61 390