Vrednotenje znanj je pomembno:

 • za vključitev v nadaljnje izobraževanje ali pridobitev NPK
 • pri prepoznavanju lastnih zmožnosti, pri načrtovanju in izgradnji kariere
 • zaradi večje zaposljivosti in prilagodljivosti na trgu dela
 • za osebnostno rast in lažje sprejemanje odločitev

V okviru postopka poteka ugotavljanje in vrednotenje poklicnih kompetenc ter vrednotenje temeljnih kompetenc:

 • pismenost
 • jezikovna kompetenca
 • matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca
 • digitalne kompetence
 • osebne, družbene in učne kompetence
 • državljanske kompetence
 • podjetnost
 • kulturna zavest in izražanje

Vključeni v postopek si izdelajo tudi svojo zbirno mapo oziroma elektronski portfolijo, kjer so predstavljene njihove delovne izkušnje in izobraževalna pot.

Več informacij o poteku postopka vrednotenja znanj vam bo posredovala svetovalka Irena Bohte, telefon 07 30 61 384 ali e-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si.