Ob vključitvi v postopek poteka uvodni razgovor s svetovalko za vrednotenje znanj, kjer se dogovorite o poteku svetovanja. Pri vrednotenju znanj uporabljamo različne vprašalnike in teste, ki nam pomagajo odkriti vaše znanje oziroma razvitost kompetenc:

 • pismenost
 • jezikovna kompetenca
 • matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca
 • digitalne kompetence
 • osebne, družbene in učne kompetence
 • državljanske kompetence
 • podjetnost
 • kulturna zavest in izražanje

Izdelate si svojo zbirno mapo z dokazili oziroma elektronski portfolijo, kjer so predstavljene vaše delovne izkušnje in izobraževalna pot.

Zakaj je pomembno vrednotenje znanj:

 • za vključitev v nadaljnje izobraževanje ali pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije,
 • pri prepoznavanju lastnih zmožnosti, pri načrtovanju in izgradnji kariere,
 • zaradi večje zaposljivosti in prilagodljivosti na trgu dela,
 • za osebnostno rast in lažje sprejemanje odločitev.

Kontaktna oseba: mag. Irena Bohte

Tel. št.: 07 30 61 384, 040 984 678

E-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si

Več informacij na spletni strani: VPNZ Andragoški center Slovenije.

izvaja_vrednotenje_kulturne_kompetence