V Ljudski knjižnici Metlika boste ocenili svoje digitalne spretnosti, v prostorih LU ZIK Črnomelj pa razvijali motivacijo in spretnosti pri organizaciji učenja in upravljanja s časom ter spoznali pomen vseživljenjskega učenja v sodobni družbi. V okviru dogodka Kultura je priložnost za vse bo skozi različne delavnice in kulturni program predstavljena kompetenca kulturna zavest in izražanje. Obiskovalci bodo s sodelovanjem na likovni, lončarski, glasbeni in plesni delavnici razvijali svoje spretnosti na kulturnem področju. Na stojnici znanja bodo predstavljeni izobraževalni programi in svetovalna dejavnost.

Kultura je priložnost za vse: PROGRAM

Dnevi svetovanja za znanje: PROGRAM (jpg; 1,378 kB)


Za več informacij je kontakt Janja Jankovič, 040 879 039 ali janja.jankovic@zik-crnomelj.si