V okviru motivacijske delavnice bodo predstavljene možnosti vključevanja v aktivno državljanstvo in možnosti učenja slovenščine kot drugega in tujega jezika za belokranjske priseljence. Delavnico bo vodila Nada Babič Ivaniš, vodja jezikovnega izobraževanja na ZIK-u. Potekala bo v prostorih ZIK Črnomelj - enota ljudska univerza.

Dogodek je vključen v Dneve svetovalnih središč 2019 in Festival zaTE.

Program v Črnomlju (pdf; 918 kB)

Celoten program festivala (pdf; 737 kB)