Predstava na nekoliko karikiran način na podlagi zgodovinskih dejstev predstavi čas, ko je vzporedno s Prešernovim obupom rasla ideja o zedinjeni Sloveniji.

Andrej Rozman Roza skozi lik Franceta Prešerna in nekaterih njegovih sodobnikov gledalca popelje od začetkov Prešernovega pesništva preko njegovega sodelovanja z Matijem Čopom do zmage vznesenih narodobudnih pesmi Jovana Vesela Koseskega, marčne revolucije in Prešernove smrti.

vrsta: monokomitragedija
trajanje: 65 min
avtor, režiser in igralec: Andrej Rozman Roza
avtorji pesmi: France Prešeren, Janez Vesel, Jakob Zupan
kostumografinja: Meta Sever
glasba: Goran Završnik
oblikovanje luči: Matjaž Štirn

Rozinteater in KUD France Prešeren, 2008

Vstop prost!

povodni_moz_1