V petek, 9. novembra 2018, ob 18. uri, bo v grajski kleti gradu Predgrad, predstavitev zbirke zgodb Poljanska dolina ob Kolpi – dolina zgodb, The Valley of Poljane by the river Kolpa -The Valley of Tales.

Dvojezična zbirka zgodb je sad večletnega dela poljanskih entuziastov, članov študijskih krožkov, ki so potekali v Starem trgu ob Kolpi.

Poblikacija predstavlja prispevek k obujanju in ohranjanju kulturnega, predvsem besednega izročila Poljanske doline in ne nazadnje tvoren prispevek razvoju inovativnih idej na področju turistične ponudbe lokalnega okolja.