V okviru delavnice bo predstavljena turistična destinacija Bela krajina ter novosti na področju razvoja novih turističnih produktov in doživetij. Poudarek bo na razvojnih možnostih na področju turizma. Udeleženci boste spoznali delo turističnega vodnika in izobraževalni program Turistični vodnik turističnega območja Bela krajina, ki ga izvaja ZIK Črnomelj. Delavnico bosta vodili Vita Jankovič iz RIC-a Bela krajina in Irena Bohte iz ZIK-a Črnomelj. Potekala bo v prostorih ZIK Črnomelj - enota ljudska univerza.

Dogodek je vključen v Dneve svetovalnih središč 2019 in Festival zaTE.

Program v Črnomlju (pdf; 918 kB)

Celoten program festivala (pdf; 737 kB)